Nieuwe werkwijze Crisicom

Zoals jullie allemaal weten verzorgen wij de BHV (na) scholingen via Crisicom. Vanaf Q2 gaat er nieuwe werkwijze in werking waarbij de verantwoording van de planning van de BHV voor alle praktijken bij de Praktijkcoördinator komt te liggen.

Crisicom lanceert begin 2018 een online portal (loket). In dit loket kan je zelf de trainingen gaan plannen. Over de werking van dit loket en de inloggegevens volgt er in Q2 communicatie via de weekbrief. Tot die tijd worden er geen BHV trainingen gepland
Naast de basis BHV trainingen, kunnen hier ook de herhalingstrainingen worden ingepland (in de oneven jaren met brandbestrijding en de even jaren met een LOTUS slachtoffer)
                               
Mocht je vragen hebben aangaande BHV trainingen dan kan je contact opnemen met DentConnect Academy – Kim van der Kuijl – academy.nl@dentconnect.eu. Bij inhoudelijke vragen over de overeenkomst kan je contact opnemen met Facilitair Manager – Mark van Loon – facilitair@dentconnect.eu.