Mondzorg met ambitie

  • Bewezen track-record in praktijkovername
  • Internationaal netwerk van praktijken en professionals
  • Werkgever met focus op kwaliteit en ontwikkeling
Meer weten?

Een team van klinische experts en organisatiespecialisten

DentConnect bestaat uit een uitgebalanceerd team van klinische experts en organisatiespecialisten. Zij faciliteren tandartsen die zich volledig willen richten op hun vak. Juist deze splitsing van verantwoordelijkheden en onderlinge samenwerking leidt tot betere resultaten. Daarom passen we deze werkwijze ook toe in de aangesloten praktijken. Op de werkvloer concentreren een Chef de Clinique en een Praktijkcoördinator zich respectievelijk op de kwaliteit van de tandheelkundige behandelingen en het organisatorische beleid van de praktijk. Het resultaat is dat de kwaliteit van de patiëntenzorg en de slagvaardigheid van een praktijk significant toeneemt.

 

Het Management Team DentConnect Nederland wordt gevormd door een team van ervaren managers uit diverse disciplines.

 

Jeroen van der Hamsvoort
Algemeen directeur

Rick Motta

Financieel directeur

François Olsthoorn

Operationeel directeur

Jeroen
Pepplinkhuizen
Klinisch directeur

Sander Kegge
M&A directeur

Romy Olislagers
Human resources manager

Ruud Sips
Klinisch directeur

Interesse in praktijkovername door DentConnect?

Naast het Management Team Nederland beschikt DentConnect over een gespecialiseerd team dat zich bezighoudt met praktijkovername. Wij maken graag tijd vrij om met u van gedachten te wisselen en de mogelijkheden te bespreken.

 

Neem voor meer informatie over praktijkovername contact op met Sander Kegge via 06-53118272 of maak uw interesse kenbaar via info.nl@dentconnect.eu

 

Uiteraard behandelen wij uw interesse vertrouwelijk.