Mondzorg met ambitie

  • Bewezen track-record in praktijkovername
  • Internationaal netwerk van praktijken en professionals
  • Werkgever met focus op kwaliteit en ontwikkeling
Meer weten?

Curaeos versterkt zijn positie met herfinanciering

02-09-2020

De Curaeos Holding, waar DentConnect onderdeel van uitmaakt, heeft haar financiële positie versterkt nadat zij deze week met haar bestaande financiers een nieuw financieringspakket is overeengekomen. De aandeelhouders zullen € 50 miljoen investeren en de bestaande financiers lenen een bedrag van € 275 miljoen ter vervanging van de bestaande lening. Dankzij dit herstructureringsproces is de Europese keten van tandartspraktijken erin geslaagd haar schuldenlast met ongeveer € 165 miljoen te verminderen.


,,We zijn blij dat we overeenstemming hebben bereikt over dit uitgebreide financieringspakket, waarmee we de toekomst van Curaeos hebben veiliggesteld. Daarnaast kunnen we hiermee ook onze medewerkers, kredietverstrekkers, belanghebbenden en leveranciers geruststellen”, zegt Chris Cools, CEO van Curaeos.


,,We gaan nu naar de volgende fase om onze organisatie verder te professionaliseren, zodat we een zo sterk mogelijk fundament hebben om het bedrijf te ondersteunen’’, zegt Cools. ,,Ons doel is om een duurzame en winstgevende toekomst voor Curaeos te bewerkstelligen en vandaag hebben we een enorme stap voorwaarts genomen.’’


Curaeos is een toonaangevende tandheelkundige serviceorganisatie die actief is in Nederland, België, Duitsland, Denemarken en Italië. Met een netwerk van meer dan 220 klinieken bedient het meer dan 1 miljoen patiënten. Curaeos fungeert als een multifunctionele serviceorganisatie voor deze praktijken, waardoor de tandartsen zich volledig kunnen richten op het bieden van de best mogelijke tandheelkundige zorg in een veilige omgeving.