Mondzorg met ambitie

  • Bewezen track-record in praktijkovername
  • Internationaal netwerk van praktijken en professionals
  • Werkgever met focus op kwaliteit en ontwikkeling
Meer weten?

 

Nieuw document kwaliteitssysteem

Het nieuwe document is O4.M97 protocol vertrouwenspersoon DentConnect. Dit document is toegevoegd aan het kwaliteitssysteem ter verduidelijking dat de Vertrouwenspersoon door alle medewerkers geraadpleegd kan worden indien een medewerker wordt geconfronteerd met een vorm van ongewenst gedrag en beschrijft onder andere wanneer de Vertrouwenspersoon wel en niet het juiste aanspreekpunt is.

Voor vragen en/of opmerkingen over (documenten uit) het kwaliteitssysteem kun je contact opnemen met Brenda van Gelder via b.vangelder@dentconnect.nl of via kwaliteit@dentconnect.nl. Suggesties ter verbetering zijn welkom door een meldingsformulier incidenten, klachten en verbetervoorstellen te sturen naar kwaliteit@dentconnect.nl.